anta

Beoordeling van de doden

Aarde en hemel vluchten voor degene op de troon. De doden worden beoordeeld met boeken. Ook de doden uit de zee en het dodenrijk. De dood en het dodenrijk gaan in het vuur (tweede dood), evenals wie niet in het levensboek staat.
Openbaringen 20 11 Toen zag ik een grote witte  troon en hem die daarop zat. De  aarde en de  hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. 12 Ik zag de  doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het  boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. 13 De  zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de  dood en het  dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. 14 Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 15 Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.

Esoterisch commentaar op de tekst

De opsomming van cycli van incarnaties

Navigatie