anta

Engel met open boekrol

Een engel met een open boekrol staat op land en zee. De donder vertelt een geheim.
Openbaringen 10 1  Ik zag een andere machtige  engel uit de  hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de  zon en zijn benen waren als zuilen van vuur. 2 Hij hield een kleine  boekrol geopend in zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op de  zee en zijn linkervoet op het  land. 3 Hij riep met een luide  stem, zoals een leeuw brult, en daarna lieten de zeven  donderslagen hun stem horen. 4 Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, maar een stem uit de hemel zei tegen mij: ‘Wat de zeven donderslagen gezegd hebben, moet je geheimhouden. Schrijf het niet op.’

Esoterisch commentaar op de tekst

De ongemanifesteerde solaire kracht

Navigatie