anta

De hoer op een rood beest met zeven koppen

Een engel laat zien hoe de hoer veroordeeld wordt. Koningen en mensen plegen ontucht. In de woestijn zit een vrouw op een rood beest met zeven koppen en tien hoorns. Rode kleren, sieraden, beker en een naam op haar voorhoofd.
Openbaringen 17 1 Een van de zeven  engelen met de  offerschalen kwam op  me af en zei: ‘Ik wil je laten zien hoe de  grote hoer die aan talrijke  waterstromen zit, veroordeeld wordt. 2 De  koningen op  aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.’ 3 Ik raakte in  vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op  een scharlakenrood beest vol godslasterlijke  namen, met zeven koppen en tien  hoorns. 4 Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden, 5 en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: ‘Het grote  Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’.

Esoterisch commentaar op de tekst

De lagere werelziel en de begeerte voor stoffelijk

Navigatie