anta

De terugkeer van het beest

Na 1000 jaar wordt het beest vrijgelaten om de volken te misleiden. Hij brengt een grote menigte bijeen om de heiligen te omsingelen, maar ze worden verbrand door hemels vuur.
Openbaringen 20 7 Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal  Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 Dan gaat hij eropuit om de  volken aan de vier hoeken van de  aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de  zee. 9 Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de  heiligen en de  geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de  hemel en verteert hen. 10 En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en  zwavel gegooid, bij  het beest en de  valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.

Esoterisch commentaar op de tekst

De laatste zuivering van de ziel

Navigatie