anta

De inwijding van Johannes

Onthulling van God, via Jezus en een engel aan Johannes.
Openbaringen 1 1 Openbaring van  Jezus Christus, die hij van  God ontving om aan de  dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn  engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar  Johannes. 2 Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft ( Woord van God) en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien.

Esoterisch commentaar op de tekst

De tekst begint met een {529|versluierende term}, die elke lezer met een materialistische blik onmiddellijk op het verkeerde been zet. De sleutel wordt gegeven in de tweede zin, waarin het woord ‘ἐσήμανεν’ (esemanen) wordt gebruikt. Dat woord kan op verschillende wijzen worden vertaald, maar de Oudgriekse woordenboeken noemen als eerste betekenis: symboliseren. De boodschapper van God (engel), die de komende inwijding aan Johannes doet toekomen, doet dat in de vorm van symbolen. Wie ervoor kiest deze tekst letterlijk op te vatten, brengt zichzelf daarmee dus in onoverkomelijke problemen.

De term ‘Openbaring’ is ook al daarom misleidend, dat de tekst niet openbaart. Gelovigen die al tweeduizend jaar zitten te wachten op een letterlijke realisatie van de tekst, in de vorm van een duizenjarig aards koninkrijk onder leiding van een teruggekeerde Jezus Christus, of een opname in de hemelen van alle gelovige christenen, kunnen ervan getuigen dat zoiets niet heeft plaatsgevonden.

In de Griekse mysteriecultussen werden Nieuwkomers door middel van rituelen en kennisoverdracht ingewijd in hogere goddelijke kennis. Wat zij daarmee konden bereiken was een vorm van zienerschap. Dit zienerschap is in principe iedereen gegeven, hoewel het meerdere incarnaties kan vergen om het te bereiken. De Apocalypse beschrijft hoe Johannes de inwijding ondergaat, en waarneemt in de goddelijke wereld.

Hiermee hebben we meteen aangegeven dat Johannes niet (alleen) de schrijver van het stuk is, maar de hoofdpersoon. Hij is de ingewijde. Wat hij daarbij kan bereiken is ‘Jezus’, een vorm van hoger ‘zijn’, later ook onder woorden gebracht als een tweede geboorte, en als de terugkeer van Jezus in elk van ons. De tekst beschrijft hoe Johannes (en met hem elk van ons) Jezus Christus wordt.

Johannes wordt dienaar (of slaaf) genoemd, wat duidt op zijn fysieke (lichamelijke) bestaan. Hij is degene die het Vervolmakende werk moet doen om te eindigen als de Overwinnaar op het Witte Paard.

De engel die hier het verhaal binnenkomt, is geen toevallig hulpje van de Allerhoogste; hij is de Eerste Logos, in andere teksten ook wel de Mensenzoon genoemd, en blijft in de hele Apocalypse bij ons als de Inwijder. Hij staat daarmee hoger in de rangorde dan Jezus Christus, die in feite symbool staat voor de goddelijk geworden (te worden) mens.

De ‘snelheid’ die in de tekst genoemd wordt, moet niet worden opgevat als een belofte, maar als een aansporing aan de Nieuwkomer om haast te maken met zijn vervolmakende werkzaamheden. Wie echter hoopt dit proces in de komende jaren af te ronden, kan wel eens teleurgesteld worden. In hemelse begrippen zijn snel en haastig nogal relatief en de volledige inwijding neemt minimaal zeven incarnaties in beslag. Omdat veel mensen zich tijdens hun leven met hele andere dingen bezig houden, kan het in welkelijkheid wel honderden incarnaties duren. Hoever bent u inmiddels gevorderd?

Het hogere zelf, dat zich in de gewone mens manifesteert door intuïtief denken, wordt gesymbolyseerd door Jezus Christus. Zijn kennis wordt doorgegeven aan de Nieuwkomer, die de tragische verantwoordelijkheid heeft deze kennis op zijn beurt te delen met de mensen om hem heen. Zoals bekend wordt dat in veel gevallen beantwoord met hoon, uitstoting of zelfs een martelaarschap.

Navigatie