anta

Het lam verbreekt het zesde zegel

Zware aardbeving, zon zwart en maan rood. Sterren op de aarde, hemel rolt op. Koningen c.s. verbergen zich.
Openbaringen 6 12 Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware  aardbeving kwam. De  zon werd zwart als een rouwkleed en de  maan werd  bloedrood. 13 De sterren (van de  hemel) vielen op de  aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. 14 De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. 15  Koningen (van de aarde), machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken,  slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de  troon zit en voor de toorn van het  lam! 17 Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’

Esoterisch commentaar op de tekst

De heerser van het volmaakte centrum

Navigatie