anta

Het lam verbreekt het vierde zegel

Een groengeel paard met ruiter die Dood heet. Zaaien dood en verderf met zwaard, honger, ziekten en dieren.
Openbaringen 6 7 Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik (de  stem van) het vierde  wezen zeggen: ‘Kom!’ 8 Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette (zijn  naam was) Dood, en  Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de  aarde  dood en verderf te zaaien, door middel van het  zwaard, hongersnood,  dodelijke ziekten en wilde dieren.

Esoterisch commentaar op de tekst

De heerser van het noetische centrum

Navigatie