anta

Het lam verbreekt het zevende zegel

Het is een half uur stil in de hemel.
Openbaringen 8 1 Toen het  lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de  hemel, gedurende ongeveer een half uur.

Esoterisch commentaar op de tekst

De heerser van het goddelijke centrum

Navigatie