anta

Het lam verbreekt het vijfde zegel

Zielen van hen die geslacht waren wegens hun getuigenis. Ze krijgen witte kleren en van hen wordt geduld gevraagd.
Openbaringen 6 9 Toen het  lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het  altaar de  zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over  God hadden gesproken (vanwege het  Woord van God) en vanwege hun getuigenis. 10 Ze riepen luid (met luide  stem): ‘O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op  aarde leven eindelijk straffen en ons  bloed op hen wreken?’ 11 Ieder van hen kreeg witte  kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere  dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden  gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben.

Esoterisch commentaar op de tekst

De heerser van het gnostische centrum

Navigatie