anta

De tweede sikkel

Nog een engel met een sikkel. De druiven zijn rijp en worden geoogst. De wijnpers met druiven wordt uit de stad gereden. Er stroomt bloed uit.
Openbaringen 14 17 Er kwam een andere  engel uit de  hemelse tempel, die ook zo’n scherpe sikkel had. 18 Bij het  altaar vandaan kwam weer een andere  engel, degene die zeggenschap heeft over het vuur. Hij riep de engel met de scherpe sikkel luid (met luide  stem) toe: ‘Laat je scherpe sikkel komen om de druiven te oogsten in de wijngaard op de  aarde, want de druiven zijn rijp.’ 19 Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde, en hij oogstte de druiven in de wijngaard op de aarde en gooide ze in de grote  perskuip van  Gods  woede. 20 De wijnpers werd buiten  de stad getreden. Er kwam een grote stroom  bloed uit, zestienhonderd stadie lang en zo hoog als het bit bij een paard.

Esoterisch commentaar op de tekst

De heer van het gnostische denken

14.17 Zesde Divinity

Navigatie