anta

De goddelijke belichaming en het nieuwe universum

Nieuwe hemel en aarde en een heilige stad als een bruid. God woont bij de mensen. Er is geen dood meer en de getroonde maakt alles nieuw.
Openbaringen 21 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste  hemel en de eerste  aarde zijn voorbij, en de  zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe  Jeruzalem, uit de hemel?? neerdalen, bij  God vandaan. Ze was als een  bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide  stem vanaf de  troon, die uitriep: ‘Gods  woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn  volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen  dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is (deze  woord zijn) betrouwbaar en waar.’ –

Esoterisch commentaar op de tekst

De goddelijke belichaming en het nieuwe universum

Navigatie