anta

De eerste opstanding

De zielen van de onthoofden zitten op tronen en heersen 1000 jaar met de messias. Dit is de eerste opstanding.
Openbaringen 20 4 Ook zag ik  tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de  zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van  Jezus hadden getuigd en over  God hadden gesproken (en vanwege het  Woord van God); zij hadden  het beest en zijn  beeld niet aanbeden en ook zijn  merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot  leven gekomen en  heersten duizend jaar lang samen met de [691messias]. 5 De andere  doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Gelukkig en  heilig?? zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede  dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de [691messias] zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.

Esoterisch commentaar op de tekst

De gelukzaligheid van de ziel na de dood

Navigatie