anta

De zevende offerschaal

Lucht. Het is voorbij. Een aardbeving en de grote stad valt in drie stukken. Eilanden en bergen verdwijnen. Nog een plaag van hagelstenen.
Openbaringen 16 17 De zevende  engel goot zijn  offerschaal leeg over de  lucht. Toen klonk er uit de tempel een luide  stem vanaf de  troon, die uitriep: ‘Het is voorbij!’ 18 Er volgden  bliksemschichten en groot geraas en  donderslagen. Er kwam een zware  aardbeving, zo zwaar als nog niet was voorgekomen sinds er mensen op  aarde waren; verschrikkelijk was die aardbeving. 19 De grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van alle  volken werden verwoest. Het grote  Babylon moest het ontgelden:  God gaf het de beker met de wijn van (de boosheid van) zijn hevige  woede . 20 Alle eilanden verdwenen in het niets en van de bergen was geen spoor meer te vinden. 21 Uit de  hemel vielen loodzware  hagelstenen op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de  plaag van die hagel, want het was een vreselijke plaag.

Esoterisch commentaar op de tekst

De geestelijke geboorte van de overwinnaar

Navigatie