anta

De ark van het verbond

Uit de hemel verschijnt de Ark van het Verbond.
Openbaringen 11 19 Toen ging  Gods tempel in de  hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden  bliksemschichten, groot  geraas,  donderslagen, een  aardbeving en zware  hagel.

Esoterisch commentaar op de tekst

De geboorteplaats van de zonnegod

Navigatie