anta

Babylon is gevallen

Een engel noemt Babylon gevallen, woonplaats voor demonen. Ze is misbruikt voor wellust en rijkdom.
Openbaringen 18 1 Hierna zag  ik een andere  engel uit de  hemel neerdalen. Hij had groot gezag en zijn  luister verlichtte de  aarde. 2 Met een krachtige  stem riep hij: ‘Gevallen, gevallen is  Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats voor  demonen geworden, ze biedt onderdak aan elke onreine  geest, elke onreine vogel en elk onrein, afschuwelijk dier. 3 Alle  volken hebben door haar ontucht de wijn van haar  wellust gedronken, de  koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden.’

Esoterisch commentaar op de tekst

De feestvreugde over de overwinning van de grote illusie

Navigatie