anta

De rode draak met zeven koppen

Aan de hemel verschijnt de rode draak met zeven koppen en tien hoorns. Hij gooit ⅓ van de sterren op aarde en bedreigt de vrouw. De zoon wordt weggevoerd naar God, de vrouw vlucht naar de woestijn.
Openbaringen 12 3 Er verscheen een tweede teken in de  hemel: een grote,  vuurrode draak, met zeven koppen en tien  hoorns, en op elke kop een kroon. 4 Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de  aarde. De draak ging voor de  vrouw staan die op het punt stond haar  kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. 5 Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle  volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden – werd het dadelijk weggevoerd naar  God en zijn  troon. 6 De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden.

Esoterisch commentaar op de tekst

De drang tot fysiek leven

Navigatie