anta

Een menigte roept om redding

Een ontelbare menigte in wit roept om redding van God en het lam. Engelen, oudsten en vier wezens aanbidden de troon.
Openbaringen 7 9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare  menigte, die niet te tellen was, uit alle  landen en  volken, van elke  stam en  taal. In het wit  gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de  troon en voor het  lam. 10 Luid riepen ze (met luide  stem): ‘De redding komt van onze  God die op de troon zit en van het lam!’ 11 Alle  engelen stonden om de troon en de  oudsten en de vier  wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12 met de woorden: ‘ Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en  eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’

Esoterisch commentaar op de tekst

De bevrijde psychische krachten

Navigatie