anta

Conclusie

Dit gaat spoedig gebeuren. Johannes wil weer de engel aanbidden.
Openbaringen 22 6 Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is (deze  woorden zijn) betrouwbaar en waar. De Heer, de  God die  profeten  bezielt, heeft zijn  engel gestuurd om aan zijn  dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.’ 7 ‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan (de woorden) de  profetie van dit boek. 8 Ik,  Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. 9 Maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten, en zoals degenen die zich houden aan wat er in dit boek staat (de woorden van dit boek). Je moet God aanbidden.’

Esoterisch commentaar op de tekst

...

Navigatie