anta

Boekrol met zeven zegels

Dubbelzijdige boekrol met zeven zegels. Wie opent het?
Openbaringen 5 1 Toen zag  ik dit: degene die op de  troon zat had in zijn rechterhand een  boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. 2 Ik zag een machtige  engel die met luide  stem uitriep: ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’

Esoterisch commentaar op de tekst

Johannes introduceert in dit vers een nieuwe metafoor: de boekrol met de zeven zegels. In de Apocalypse worden vier boeken genoemd: de Apocalypse zelf, de boekrol met zegels, het boek van het leven en een boek van kennis, dat opgegeten wordt.

De boekrol met de zeven zegels staat symbool voor het menselijk lichaam, of meer in het bijzonder voor de ruggengraat. De zeven zegels representeren de zeven energiepunten langs de rug, die gesloten zijn en geopend kunnen worden. De rol is niet aan beide zijden beschreven maar van binnen (esōthen) en van achteren (opisthen), maar dat is een nuanceverschil. Het duidt op de voortdurend actieve complementaire of tegengestelde biologische processen die het lichaam in permanente staat van homeostase houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rollen van het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel .

Het verbreken van de zegels (het activeren van de energiepunten) is niet iedereen gegeven. We zullen zo zien wie hier wel toe bevoegd is.

Johannes' visioen van de hemel Ottheinrich-Bibel, Bayerische Staatsbibliothek

Navigatie