anta

Achtergronden bij de Apocalypse

Het begrijpen van de tekst van de Openbaring van Johannes is onmogelijk zonder eerst enige achtergronden te bestuderen.

 • Het nummer van Het Beest (666)
 • Titel
 • Titel
 • Landen, volken, stammen, talen
 • Engelen
  In de Apocalyspe spelen vele Engelen een rol. Zij zijn godheden, hemelse figuren, of aspecten van God.
 • Donderslagen, groot geraas, bliksemschichten, aardbevingen en zware hagel
 • Bomen, land en zee
 • Hoe we toch de betekenis terugvinden
 • Over de tekst

 • Structuur van de tekst
 • Hoe de auteur zijn bedoeling verbergt
  De Apocalypse bevat tal van metaforen en puzzeltjes. De auteur wilde duidelijk zijn verhaal verbergen voor kritische autoriteiten. Welke middelen gebruikte hij daarvoor?
 • Overweging voor christenen
  De uitleg op deze website wijkt af van de gangbare (klassieke) christelijke interpretatie. Lees hier waarom het toch interessant is voor een gelovig christen.
 • Iconische begrippen
  De tot de verbeelding sprekende taal van de Apocalypse heeft vele iconische begrippen aan het dagelijks taalgebruik toegevoegd. Op deze pagina een opsomming hiervan, aangevuld met de werkelijke betekenis.
 • Over de mens

 • De hiërarchie van de goddelijke wereld
 • De complexiteit van de mens
  ..
 • De interactie tussen de goddelijke wereld en de mens
 • De Almachtige en de Logos
 • Hoofdthema's

 • Vooranalyse van de zeven gemeenten
 • De metafoor van de zeven lichtende centra
 • De Adelaar en de Schorpioen
 • Verdieping

 • Astrologie
 • Chakra's
 • Zodiak
 • Astrologie en christendom gaan hand in hand
 • Griekse mystiek
 • Profetieën in de Bijbel
 • Vervolmaking in de praktijk
 • Plato en de Apocalypse
 • Het geheime Boek van Johannes
 • Astrologie en de ontwikkeling van de psyche
 • De vier vermogens van de ziel (Plato)
 • Edelstenen
 • Weegschaal
 • Eeuwigheid

  Tijd bestaat alleen als notie van verandering in de fysieke wereld. Daarbuiten is er geen verleden of toekomst, alleen een oneindig Nu.

 • Navigatie