anta

Vooranalyse van de zeven gemeenten

De tekst van Op. 2:1 tot en met 3:22 beschrijft de spirituele situatie in de zeven ‘gemeenten’ in Asia. We hebben al eerder vastgesteld dat deze gemeenten model staan voor de chakra’s, de energiecentra van de mens. De chakra’s op hun beurt worden beïnvloed (beschenen) door de zeven sterren, die wij in de moderne tijd kennen als de zon, de maan en de eerste vijf planeten.

De ‘brieven’ aan de ‘gemeenten’ bevatten zowel aanklachten als beloften. Verder wordt gebruik gemaakt van de nodige symbolen, die iets zeggen over de energiecentra en de planeten waar ze model voor staan. De teksten bevatten herhalingen en gebruiken soms ook wat veel woorden voor weinig informatie. Op deze pagina maken we een samenvattend overzicht van de zeven brieven, behandelen we de herhalingen en verklaren we de voornaamste symbolen.

Herhalingen

De Nikolaïeten worden genoemd in de eerste (Efeze) en de derde paragraaf (Pergamum). Er is vele eeuwen over gespeculeerd wat voor groepering dit was, maar historisch is er geen zinnig woord over te zeggen. De oplossing is echter ook hier weer even simpel als toepasselijk. Nikolaos lijkt op een eigennaam, maar is samengesteld uit Nikos en Laos, en betekent ‘overwinning op het (uitverkoren) volk’. Het refereert aan een ontwikkeling die zich vroeg in het christendom heeft voorgedaan en die vandaag nog steeds actueel is. In het begin van Handelingen 2 wordt  de neerdaling van de Heilige Geest beschreven. Dit was een individuele ervaring en een directe interactie tussen de Geest en de Mens. Maar dit is vrij snel verdwenen en een machtige kerk kwam ervoor in de plaats. Eerst werden het ‘werken’ genoemd, daarna werd het een leer. Het werd de standaard, en later de aangegeven weg. Tenslotte namen de kerkleiders de macht in handen en God werd opzij geschoven. Machtwellustige mensen als overwinnaars van het volk. Nikolaïeten.

Joden

Symbolen

De eerste symbolen zijn die van de sterren en de kandelaars. Het moet opgemerkt worden dat kandelaars (of lampstandaards) van zichzelf geen licht geven. Nergens in de tekst is sprake van kaarsen of vlammen. Het mag duidelijk zijn dat er alleen licht uitgaat van de sterren, en dat de kandelaars dit licht in het beste geval reflecteren. Zoals gezegd, de sterren zijn de zeven planeten die hun psychische energie over de mens laten stralen, en de kandelaars zijn de energiepunten in de mens, die deze energie reflecteren.

Nike van Samothrake De Griekse godin van de overwinning in een (gephotoshopte) recontstructie

Elke paragraaf eindigt met een vermelding van een overwinnaar (to nikonti, degene overwinnend). Nike is natuurlijk de Griekse godin van de overwinning, maar hier wordt geduid op de overwinnaar van de chakra’s. Het is de opdracht aan de mens om één voor één zijn chakra’s te overwinnen, wat wil zeggen dat hij de levensenergie vrij laat stromen en blokkades opheft. Blokkades leiden tot de {0|zeven hoofdzonden}, en zijn daar eenvoudig aan te herkennen. Per paragraaf/chakra wordt een beloning in het vooruitzicht gesteld.

Klinkers

De scheppende god noemt zichzelf de Alfa en de Omega. We hebben {8|gezien} dat hiermee ook alle tussenliggende klinkers bedoeld zijn. Ook deze klinkers hebben een relatie met de zeven planeten. In onderstaande tabel is deze relatie opgenomen.

Tabel 5 — Samenvattend overzicht van de brieven aan de gemeenten

GemeenteChakraPlaneetKlinkerAspectBeloningAfzender
EfezeStuitbeenSaturnusOmegaHerinneringEten van de levensboomZeven sterren, tussen de gouden kandelaars
SmyrnaHeiligbeenJupiterYpsilonRedeVan de tweede dood geen schadeEerste en de laatste; dood was en leeft
PergamumBuikMarsOmicronWilManna; steentje met nieuwe naamScherpe, tweesnijdende zwaard
TyatiraHartZonIotaDirecte kennisMacht geven over alle volkenZoon van God, ogen vuur, voeten brons
SardesKeelVenusEtaGoddelijke liefdeWit kleden; naam in boek van levenZeven geesten Gods en zeven sterren
FiladelfiaDerde oogMercuriusEpsilonGoddelijk denkenZuil in tempel van GodZeven geesten Gods en zeven sterren
LaodiceaKruinMaanAlfaGoddelijke substantieSamen op troon zittenAmen, betrouwbare getuige, begin schepping

Navigatie