anta

Volk

Openbaringen 5 9 En ze zetten een nieuw  lied in: ‘U verdient het om de  boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw  bloed hebt u voor  God mensen gekocht uit alle  landen en  volken, van elke  stam en  taal.
Openbaringen 7 9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare  menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit  gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de  troon en voor het  lam.
Openbaringen 11 9 Gedurende drie-en-een-halve dag komen er mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal, om hun lijken te zien, en zij dulden niet dat ze begraven worden.
Openbaringen 13 7 Het mocht de strijd met de  heiligen aanbinden en hen  overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal.
Openbaringen 14 6 Toen zag ik opnieuw een  engel, die hoog in de  lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op  aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
Openbaringen 17 15 De waterstromen die je zag,’ zei de  engel, ‘waar  de hoer aan zit, zijn vele landen en volken en stammen (menigten en talen).
Openbaringen 18 4 Toen hoorde ik een andere  stem uit de hemel zeggen: ‘Ga weg uit  die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de  plagen die haar zullen treffen.
Openbaringen 21 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods  woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.