anta

Menigte in wit

Openbaringen 7 9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare  menigte, die niet te tellen was, uit alle  landen en  volken, van elke  stam en  taal. In het wit  gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de  troon en voor het  lam. 10 Luid riepen ze (met luide  stem): ‘De redding komt van onze  God die op de troon zit en van het lam!’
Openbaringen 7 13 Een van de  oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit (gekleed), en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het  bloed van het lam. 15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen.