anta

Krans

De krans wordt gegeven als beloning voor trouw aan God. Wie hem draagt heeft het eeuwige leven.
Openbaringen 2 10 Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de  duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de  dood, dan zal ik u als lauwer krans het  leven geven.
Openbaringen 3 11 Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.
Openbaringen 4 4 Om de  troon heen stonden vierentwintig andere tronen, waarop vierentwintig   oudsten zaten. Ze droegen witte  kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd.
Openbaringen 4 10 werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden:
Openbaringen 6 2 Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een  overwinnaar, de overwinning tegemoet.
Openbaringen 9 7 Zo zagen die  sprinkhanen eruit: ze leken op paarden die waren toegerust voor de strijd, met op hun hoofd een soort goudachtige krans en met een gezicht als dat van een mens.
Openbaringen 12 1 Er verscheen in de  hemel een indrukwekkend teken: een  vrouw, bekleed met de  zon, met de  maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.
Openbaringen 14 14 Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat  iemand die eruitzag als een mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.