anta

Diepte

Hiermee wordt het schimmenrijk aangeduid, de plek waar recent gedesincarneerde zielen verblijven om gereinigd te worden. De heerser heet Abaddon, wat ‘vernietiger’ betekent. Hij komt overeen met Het Beest. Het woord ‘onderaards’ is in het Nederlands toegevoegd; in het Grieks wordt het woord ‘abyssos’ gebruikt, bodemloos.

Tartaros

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2+Petrus+2

Openbaringen 9 1 Toen blies de vijfde  engel op zijn  bazuin.  Ik zag een  ster die uit de  hemel op de  aarde was gevallen. Hij kreeg de sleutel van de put naar de  onderaardse diepte.
Openbaringen 9 11 Hun  koning is de engel van de onderaardse diepte; zijn  naam luidt  Abaddon in het Hebreeuws, in het Grieks (is zijn naam) Apollyon.
Openbaringen 11 7 Wanneer  zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen  overwinnen en hen  doden.
Openbaringen 17 8 Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de  wereld in het  boek van het leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, en toch weer zal zijn.’
Openbaringen 20 1 Ik zag een  engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand.
Openbaringen 20 3 Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de  volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten.