anta

Morgenster

Openbaringen 22 16 ‘Ik,  Jezus, heb mijn  engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de  gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende  morgenster.’

Navigatie