anta

Vrouw, gekleed met de zon

Deze vrouw is de Heilige Maagd en Moeder, degene die leven geeft aan het zonnelichaam van de mens. Haar alter ego, de Hoer van Babylon, probeert het te binden aan de materie.

In de Apocalypse spelen ogenschijnlijk twee vrouwen een rol, maar dit zijn twee aspecten van dezelfde vrouw. In mythologische termen is het Venus of Aphrodite die zich opstelt als Heilige Maagd en Moeder, of als hoer. In die laatste gedaante wordt ze in de mythologie vereenzelvigd met Hekate. De Moeder ontmoeten we in Op. 12, de Hoer in Op. 17.

Openbaringen 12 1 Er verscheen in de  hemel een indrukwekkend teken: een  vrouw, bekleed met de  zon, met de  maan onder haar voeten en een  krans van twaalf sterren op haar hoofd.
Openbaringen 12 4 Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de  aarde. De  draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar  kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was.
Openbaringen 12 6 De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn.  God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden.
Openbaringen 12 13 Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. 14 Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van de grote  adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. 15 Toen spuwde de slang een stroom  water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren.
Openbaringen 12 17 De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar  nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van  Jezus blijven. Hij ging op het strand bij de  zee staan.