anta

Kind

Ook wel Heliakon Soma, het nieuwe lichaam dat de Aspirant weeft met zijn levensenergie en dat geboren wordt uit de Maagdelijke Moeder.

Openbaringen 12 4 Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de  hemel mee en smeet ze op de  aarde. De  draak ging voor de  vrouw staan die op het punt stond haar  kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. 5 Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle  volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden – werd het dadelijk weggevoerd naar  God en zijn  troon.