anta

Rode draak

De Rode Draak is de heerser van de begeerten van de derde lichaamsregio, de buik. Hij is ook bekend als Satan of de Duivel, en wordt astrologisch gerepresenteerd door het sterrenbeeld Draco.

De Rode Draak is één van de vier ‘monsters’ die de mens achtervolgen. De hoogste, {573|Het Lam}, regeert het hoofd. De tweede, {585|Het Beest}, is heerser van de hartstreek en de laagste, {589|De Valse Profeet} beïnvloedt de geslachtsdrift.

Het levensverhaal van de Rode Draak laat zich aflezen uit de verzen waarin hij een rol speelt. Net als Het Beest heeft hij zeven koppen en tien horens. De zeven koppen representeren de zeven lunaire krachten, die inwerken op de zeven energiepunten van het lichaam. De tien horens zijn vijf paren die elk een positief en een negatief aspect vormen van de vijf solaire krachten (levenswinden). Hiermee wordt aangegeven dat de Rode Draak invloed uitoefent op alle twaalf krachten die de mens sturen.

De Rode Draak is een bijproduct van de verschillende incarnaties die de Aspirant doormaakt, net als {585|Het Beest} (zie aldaar).

Bedreiging van het zonnelichaam

De gepassioneerde natuur van de mens vormt een bedreiging voor de geboorte van zijn solaire lichaam. Dit wordt uitgebeeld in de dreigende houding die de Rode Draak aanneemt ten opzichte van de zwangere vrouw die gekleed is in de zon.

Openbaringen 12 3 Er verscheen een tweede teken in de  hemel: een grote,  vuurrode draak, met zeven koppen en tien  hoorns, en op elke kop een kroon. 4 Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de  aarde. De draak ging voor de  vrouw staan die op het punt stond haar  kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was.

Michaël schiet te hulp

Aartsengel Michaël en zijn engelen (uit andere bronnen weten we dat dit Uriël, Rafaël en Gabriël zijn) zijn opnieuw de {571|vier dieren}, die symbool staan voor de vier armen (richtingen) van de zon, maar nu in een andere gedaante. Zij beschermen het zonnelichaam en verslaan de Rode Draak. De aarde staat hier symbool voor de materiële wereld, waar de Draak nog werkzaam blijft.

Openbaringen 12 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel.  Michaël en zijn  engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn  engelen boden tegenstand 8 maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 9 De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld(gemeenschap) misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. 10 Toen hoorde  ik een luide  stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het  koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de  heerschappij van zijn [691messias]. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze  God aanklaagde, is ten val gebracht.

De Draak laat het er duidelijk niet bij zitten, en zet zijn werk voort, zij het op een lager bestaansniveau. Hij probeert de groep van het jonge zonnelichaam te verstoren door het te overspoelen met psychische en zintuiglijke illusies. Deze worden geabsorbeerd door diens aardse natuur en aldus onschadelijk gemaakt.

Openbaringen 12 13 Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. 14 Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van de grote  adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. 15 Toen spuwde de slang een stroom  water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. 16 Maar de aarde schoot haar te hulp: de aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd. 17 De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar  nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van  Jezus blijven. Hij ging op het strand bij de  zee staan.

De Draak zoekt het grensgebied op van aarde en zee (de fysieke en de zintuiglijke natuur) om zijn macht over te dragen aan een collega.

Openbaringen 13 2 Het  beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij ( troon) en gezag aan het beest over. 3 Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was (tot de  dood); het was een dodelijke verwonding, maar de  wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. 4 Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’

Er wordt korte metten gemaakt met de Draak, die langdurig wordt opgeslagen (de duizend jaar is hier natuurlijk symbolisch). De Aspirant heeft de zesde stap van zijn inwijding voltooid, en in één van zijn volgende incarnaties zal hij het hele proces afronden.

Openbaringen 20 1 Ik zag een  engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de  onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. 2 Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren.

Als de inwijding van de Aspirant is voltooid, wordt de Draak onttrokken aan de materiële wereld en met zijn beide collega's worden ontbonden. Of gepijnigd, maar dat vinden we hier bij Happy Apocalypse een beetje wreed.

Openbaringen 20 3 Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de  volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten.
Openbaringen 20 7 Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. 9 Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de  heiligen en de  geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. 10 En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en  zwavel gegooid, bij het beest en de  valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.

Sterrenbeeld

Als de Rode Draak geintroduceeerd wordt, luidt de tekst: ‘er verscheen een teken in de hemel’. Teken kan goed worden opgevat als een sterrenbeeld. In de mythologie wordt deze draak dan ook geïdentificeerd met het sterrenbeeld Draco, dat alleen te zien is op het noordelijk halfrond. Het staat vlakbij de Noordpool en draait daar als het ware omheen.

De volgende zin luidt: ‘Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde.’ Wie een etmaal de bewegingen van dit sterrenbeeld gade slaat, zal zien dat dat precies is wat hij doet. In de onderstaande animatie is het goed te zien hoe de Rode Draak met zijn staart de sterren aan de hemel op de aarde smijt.

Sterrenbeeld Draco in de noordelijke hemel Op. 12:4 “Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde.”

Animatie van het sterrenbeeld Draco in de noordelijke hemel Op. 12:4 “Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde.”