anta

Johannes

Johannes presenteert zichzelf als de verteller (schrijver) van de Apocalypse, maar hij is tevens de ontvanger van de inwijding en daarmee het belangrijkste personage.

Johannes wordt in vele verzen genoemd en die sommen we hieronder niet allemaal op. We laten de belangrijkste verzen zien, namelijk die, waaruit blijkt wie hij is en wat zijn rol in het verhaal is.

Openbaringen 1 2   Johannes maakt bekend wat  God gesproken heeft ( Woord van God) en waarvan   Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien.
Openbaringen 1 9 Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het  koninkrijk en in standvastigheid – ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd (naar Patmos geroepen door het (Woord van God en de getuigenis van Jezus) .
Openbaringen 4 1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de  hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het  geluid van een  bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’
Openbaringen 17 1 Een van de zeven  engelen met de  offerschalen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je laten zien hoe de  grote hoer die aan talrijke  waterstromen zit, veroordeeld wordt. 2 De  koningen op  aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.’ 3 Ik raakte in  vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op  een scharlakenrood beest vol godslasterlijke  namen, met zeven koppen en tien  hoorns.
Openbaringen 22 8 Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de  engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden.