anta

Jezus Christus

..
Openbaringen 1 1 Openbaring van  Jezus Christus, die hij van  God ontving om aan de  dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn  engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar  Johannes. 2 Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft ( Woord van God) en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien.
Openbaringen 1 5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de  doden, de heerser over de  vorsten van de  aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn  bloed,

Jezus Christus wordt geïntroduceerd als de betrouwbare getuige, een term die we vaker terug zien komen. Hij is de eerste die de fysieke dood heeft overwonnen en in die zin een voorbeeld voor de mensheid. Zijn wederkomst gebeurt in ieder van ons.

Openbaringen 1 9 Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het  koninkrijk en in standvastigheid – ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd (naar Patmos geroepen door het (Woord van God en de getuigenis van Jezus) .
Openbaringen 12 17 De  draak was woedend op de  vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar  nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. Hij ging op het strand bij de  zee staan.
Openbaringen 14 12 Hier komt het aan op de standvastigheid van de  heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus.
Openbaringen 17 6 Ik zag dat de  vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag.
Openbaringen 19 10 Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.’ Want getuigen van Jezus is  profeteren (in  geest).
Openbaringen 20 4 Ook zag ik  tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de  zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken (en vanwege het Woord van God); zij hadden  het beest en zijn  beeld niet aanbeden en ook zijn  merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot  leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de [691messias].
Openbaringen 22 16 ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de  gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende  morgenster.’
Openbaringen 22 20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’  Amen. Kom, Heer Jezus! 21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. (Amen.)