anta

Hoer van Babylon

Openbaringen 17 1 Een van de zeven  engelen met de  offerschalen kwam op  me af en zei: ‘Ik wil je laten zien hoe de  grote hoer die aan talrijke  waterstromen zit, veroordeeld wordt. 2 De  koningen op  aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.’ 3 Ik raakte in  vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op  een scharlakenrood beest vol godslasterlijke  namen, met zeven koppen en tien  hoorns. 4 Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden, 5 en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: ‘Het grote  Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’. 6 Ik zag dat de vrouw dronken was van het  bloed van de  heiligen en het bloed van hen die van  Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag. 7 Toen zei de engel: ‘Waarom ben je zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop ze zit, met zijn zeven koppen en tien hoorns.
Openbaringen 17 9 Hier komt het aan op wijsheid en inzicht. ‘De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit, en het zijn  zeven koningen.
Openbaringen 17 15 De waterstromen die je zag,’ zei de engel, ‘waar de hoer aan zit, zijn vele  landen en  volken en stammen (menigten en  talen). 16 De tien hoorns die je zag en het beest zelf zullen een afschuw krijgen van de hoer en ze zullen haar te gronde richten. Ze zullen haar uitkleden, haar vlees eten en haar in brand steken.
Openbaringen 17 18 De vrouw die je zag is de grote stad, die heerst over de koningen op aarde.’
Openbaringen 19 2 want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn  dienaren op haar gewroken.’