anta

Engel van Tyatira

De derde engel die op zijn bazuin blaast en zijn offerschaal uitstort over de waterbronnen.
Openbaringen 2 18 Schrijf aan de  engel van de  gemeente in Tyatira: “Dit zegt de Zoon van  God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons:
Openbaringen 8 10 De derde engel blies op zijn  bazuin. Uit de  hemel viel een grote  ster, die zo fel brandde als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de  rivieren en op de waterbronnen.
Openbaringen 16 4 De derde engel goot zijn  offerschaal leeg over rivieren en waterbronnen, en het water werd  bloed. 5 Ik hoorde de engel van al het water zeggen: ‘Rechtvaardig bent u, de heilige, die is en die was, omdat u op deze manier straft. 6 Bloed van  heiligen en  profeten hebben zij vergoten, en bloed laat u hen drinken. Ze hebben het verdiend.’ 7 Ik hoorde het  altaar antwoorden: ‘Ja, Heer, onze God, Almachtige, uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig.’