anta

Engel van Smyrna

De eerste engel die op zijn bazuin blaast en zijn offerschaal uitstort over de aarde.
Openbaringen 2 8 Schrijf aan de  engel van de  gemeente in Smyrna: “Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die  dood was en nu  leeft:
Openbaringen 8 7 Toen blies de eerste engel op zijn  bazuin. Er kwam  hagel en vuur, gemengd met  bloed, en dat werd op de  aarde geworpen. Een derde deel van de aarde brandde af, evenals een derde deel van de  bomen en al het groen.
Openbaringen 16 2 De eerste engel ging weg en goot zijn  offerschaal leeg over de aarde. Alle mensen die het  merkteken van  het beest droegen en zijn  beeld aanbaden, kregen kwaadaardige en pijnlijke zweren.