anta

Engel van Sardes

De vierde engel die op zijn bazuin blaast en zijn offerschaal uitstort over de zon.
Openbaringen 3 1 Schrijf aan de  engel van de  gemeente in Sardes: “Dit zegt hij die de zeven  geesten van  God en de zeven  sterren heeft: Ik weet wat u doet; overal wordt beweerd dat u (de  naam heeft dat u) het  leven hebt, terwijl u  dood bent.
Openbaringen 8 12 De vierde engel blies op zijn  bazuin. Een derde deel van de  zon, van de  maan en van de sterren werd getroffen, waardoor dat deel verduisterd werd. Een derde deel van de dag en ook van de nacht was er dus geen licht.
Openbaringen 16 8 De vierde engel goot zijn  offerschaal leeg over de zon, waardoor ze de mensen kon verbranden met haar vuur.