anta

Engel van Pergamon

De tweede engel die op zijn bazuin blaast en zijn offerschaal uitstort over de zee.
Openbaringen 2 12 Schrijf aan de  engel van de  gemeente in Pergamum: “Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende  zwaard heeft:
Openbaringen 8 8 De tweede engel blies op zijn  bazuin. Iets dat eruitzag als een grote berg, waar de vlammen uitsloegen, werd in  zee gegooid. Een derde deel van het water (zee) werd  bloed, 9 een derde deel van alle in zee levende wezens (met een  ziel)  ging dood en een derde deel van de schepen verging.
Openbaringen 16 3 De tweede engel goot zijn  offerschaal leeg over de zee. Het water (zee) werd bloed, als het bloed van een  dode, en alle wezens die in zee  leefden kwamen om.