anta

Engel van Laodicea

De zevende engel die op zijn bazuin blaast en zijn offerschaal uitstort over de lucht.
Openbaringen 3 14 Schrijf aan de  engel van de  gemeente in Laodicea: “Dit zegt  Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van  Gods schepping:
Openbaringen 10 7 Op het moment dat de zevende engel zijn  bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid worden, zoals hij zijn  dienaren, de  profeten, heeft beloofd.’
Openbaringen 11 15 Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de  hemel klonken luide  stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de  heerschappij van onze Heer over de  wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’
Openbaringen 16 17 De zevende engel goot zijn  offerschaal leeg over de  lucht. Toen klonk er uit de tempel een luide stem vanaf de  troon, die uitriep: ‘Het is voorbij!’