anta

Engel van Filadelfia

De vijde engel die op zijn bazuin blaast en zijn offerschaal uitstort over het beest.
Openbaringen 3 7 Schrijf aan de  engel van de  gemeente in Filadelfia: “Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen:
Openbaringen 9 1 Toen blies de vijfde engel op zijn  bazuin.  Ik zag een  ster die uit de  hemel op de  aarde was gevallen. Hij kreeg de sleutel van de put naar de  onderaardse diepte. 2 Hij opende die put, waaruit rook opsteeg als uit een grote oven. De  zon en de  hemel werden verduisterd door de rook uit de put.
Openbaringen 16 10 De vijfde engel goot zijn  offerschaal leeg over de  troon van  het beest. Zijn  rijk werd in duisternis gehuld. De mensen beten op hun tong van de pijn.