anta

Engel van Efeze

De zesde engel die op zijn bazuin blaast en zijn offerschaal uitstort over de grote rivier.
Openbaringen 2 1 Schrijf aan de  engel van de  gemeente in Efeze: “Dit zegt hij die de zeven  sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden  lampenstandaards verblijft:
Openbaringen 9 13 Toen blies de zesde engel op zijn  bazuin. Uit de vier  hoorns van het gouden  altaar dat voor  God staat, hoorde ik een  stem 14 die tegen de zesde engel met de bazuin zei: ‘Maak de  vier engelen los die bij de grote rivier de  Eufraat gevangenzitten.’ 15 De vier engelen werden losgemaakt; ze waren gereedgehouden om juist op dit uur van deze dag, in deze maand van dit jaar, een derde deel van de mensen te  doden.
Openbaringen 16 12 De zesde engel goot zijn  offerschaal leeg over de grote rivier de Eufraat. De rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de  koningen uit het oosten.