anta

Engel met een voet op land en een voet in zee

Openbaringen 10 1  Ik zag een andere machtige  engel uit de  hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de  zon en zijn benen waren als zuilen van vuur. 2 Hij hield een kleine  boekrol geopend in zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op de  zee en zijn linkervoet op het  land. 3 Hij riep met een luide  stem, zoals een leeuw brult, en daarna lieten de zeven  donderslagen hun stem horen.
Openbaringen 10 5 Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand op naar de hemel.
Openbaringen 10 8 Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. Hij zei tegen me: ‘Haal de geopende boekrol die de engel die op de zee en het land staat in zijn hand heeft.’ 9 Ik ging naar de engel toe en vroeg om het boekje. Hij reikte het mij aan en zei: ‘Eet het op. Het zal branden in je maag, maar in je mond zo zoet zijn als honing.’