anta

Engel met sikkel

Openbaringen 14 14 Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat  iemand die eruitzag als een mens. Hij had een gouden  krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 15 Uit de tempel kwam een andere  engel, die hem die op de wolk zat met luide  stem toeriep: ‘Laat uw sikkel komen om te oogsten. Want de tijd om te oogsten is gekomen; de  aarde is meer dan rijp voor de oogst.’ 16 Toen wierp degene die op de wolk zat zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd geoogst.

Navigatie