anta

Beest met twee hoorns

Openbaringen 13 11 Toen zag ik een  tweede beest, dat opkwam uit de  aarde. Het had twee  hoorns, net als een lam, en het sprak als een draak. 12 Voor de ogen van het eerste  beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn  dodelijke  verwonding genezen was, te aanbidden. 13 Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de  hemel neerdalen op de aarde. 14 Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een  beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch  leefde. 15 Het kreeg de macht om dat beeld  leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad,  gedood zou worden. 16 Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm,  slaaf en vrije, een  merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

Dit is dezelfde als de Valse Profeet.