anta

Engel die Balylon roept

Openbaringen 14 8 Hij werd gevolgd door een tweede  engel, die uitriep: ‘Gevallen, gevallen is  Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle  volken de wijn van haar  wellust heeft laten drinken.’

Navigatie