anta

Bruid

Openbaringen 18 23 het licht van de lamp nooit meer in je schijnen. Het  feestgedruis rond  bruid en bruidegom zal in jou nooit meer te horen zijn. Eens waren je handelaars de groten der  aarde, alle  volken bezweken voor je verleidende toverij.
Openbaringen 19 7 Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de  eer geven! Want de bruiloft van het  lam is gekomen en zijn bruid staat klaar.
Openbaringen 21 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe  Jeruzalem, uit de  hemel?? neerdalen, bij  God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.
Openbaringen 21 9 Een van de zeven  engelen met de  offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven  plagen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.’
Openbaringen 22 17 De  Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het  water dat leven geeft.