anta

Antipas

Openbaringen 2 13 Ik weet waar u woont, namelijk waar  Satans  troon staat. U bent mijn  naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen  Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd  gedood in uw stad, waar ook Satan woont.