anta

Engel met tweede sikkel

Openbaringen 14 17 Er kwam een andere  engel uit de  hemelse tempel, die ook zo’n scherpe sikkel had. 18 Bij het  altaar vandaan kwam weer een andere  engel, degene die zeggenschap heeft over het vuur. Hij riep de engel met de scherpe sikkel luid (met luide  stem) toe: ‘Laat je scherpe sikkel komen om de druiven te oogsten in de wijngaard op de  aarde, want de druiven zijn rijp.’ 19 Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde, en hij oogstte de druiven in de wijngaard op de aarde en gooide ze in de grote  perskuip van  Gods  woede.

Navigatie