anta

Engel die een molensteen optilt

Openbaringen 18 21 Toen tilde een sterke  engel een steen zo groot als een molensteen op en smeet die in  zee met de woorden: ‘Zo zal ook  Babylon, die grote stad, worden weggeslingerd; ze zal voorgoed verdwijnen. 22 De klank van  lier en zang,  bazuin en fluit zal in jou voorgoed verstommen, de bedrijvigheid van ieder ambacht zal in jou voorgoed stilvallen. Het  geluid van de molen zal nooit meer in je klinken, 23 het licht van de lamp nooit meer in je schijnen. Het feestgedruis rond  bruid en bruidegom zal in jou nooit meer te horen zijn. Eens waren je handelaars de groten der  aarde, alle  volken bezweken voor je verleidende toverij. 24 Maar ook vloeide in deze stad het  bloed van  profeten en  heiligen, van al degenen die op aarde werden geslacht.’

Navigatie