anta

Engel die waarschuwt

Openbaringen 14 9 Zij werden gevolgd door een derde  engel, die met luide  stem riep: ‘Als iemand  het beest en zijn  beeld aanbidt en het  merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, 10 zal hij de wijn van  Gods  woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en  zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het  lam. 11 De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn  naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’