anta

Engel met het eeuwig evangelie

Openbaringen 14 6 Toen zag ik opnieuw een  engel, die hoog in de  lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op  aarde, uit alle  landen en  volken, van elke  stam en  taal. 7 Luid riep hij (met luide  stem): ‘Heb ontzag voor  God en geef hem  eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde,  zee en  waterbronnen geschapen heeft.’