anta

Engel in de zon

Volgens Pryse is dit Michael.

Openbaringen 19 17 Toen zag ik een  engel midden in de  zon staan. Luid (met luide  stem) riep hij tegen de  vogels die hoog in de  lucht vlogen: ‘Kom naar [God]s grote maaltijd. 18 Dan krijg je het vlees te eten van  koningen, legeraanvoerders en machthebbers, het vlees van paarden en hun ruiters, van  slaven en van vrije mensen, het vlees van jong en oud.’

Navigatie